ראש השנה באור הגנוז

תוכנית הארוח לראש השנה

יום ראשון

13:00 הגעה בבקשה לדייק

16:30 שיעור הכנה לראש השנה הרב יובל אשרוב

17:55 הדלקת נרות של חג

תפילת מנחה  וערבית של חג

19:30 סעודת ליל החג עם סדר הסימנים בהנחיית הרב יובל אשרוב

ייתכן שיעור נוסף עם הרב אשרוב תלוי במועד סיום הסעודה

 יום שני

05:00 שעור הכנה לתפילת ראש השנה-אשר אליהו גרליץ

07:00 תפילת יום טוב ראשון של ראש השנה

13:00 סעודת יום החג בליווי דברי תורה במהלך הסעודה

14:00 הפסקה

15:30 שיעור הכנה לתשליך הרב יובל אשרוב

17:00 תפילת מנחה      

17:30 תשליך

19:00 תפילת ערבית

19:30 סעודת ליל החג השני עם סדר הסימנים 

ייתכן שיעור נוסף  תלוי במועד סיום הסעודה

 יום שלישי

05:00  שעור "עלה למעלה" אסף משה בילר

07:00 תפילת יום טוב ראשון של ראש השנה

         תפילת מוסף

 13:00 סעודת יום החג בליווי דברי תורה במהלך הסעודה עם

14:00 מנוחת צהריים

15:30 שעור "הכנה לעשרת ימי תשובה הרב מיכאל מיוסט

16:50 שיעור תיקון העבר וקבלה לעתיד 

18:00 תפילת מנחה

19:00 סעודת ליווי החג (חדר אוכל של בית הארחה)

20:10 - תפילת ערבית (חדר אוכל של בית הארחה)

20:30 – הבדלה

שנה טובה וחתימה טובה

 (הערה: לוח הזמנים המרצים ונושאי השיעורים ניתן לשינוי ע"פ שיקול דעת המארגנים)

 

Leave a comment

You are commenting as guest.