• Home
  • ראש השנה (3)

יום בריאת העולם כה באלול

 ד הרב הגאון מרדכי שיינברגר שהנכם מוזמנים לשיחת התחזקות והכנה לקראת הימים הנוראים

ביום בריאת העולם כה’באלול ויומא דהילולא דרבי אלעזר

בישוב אור הגנוז עם ראש תנועת האומה

כבוד הרב הגאון מרדכי שיינברגר שליט”א בתוכנית : שיעור מרתק מעיניני היום והכנה לקראת הימים הבאים בדרך הפרד"ס, סעודת ההילולא, שירה וניגון

ביום שלישי כד באלול (11 לספט’ למינ’) בשעה 20:00

בחדר האוכל של בית הארחה

ביום בריאת העולם כה’באלול ויומא דהילולא דרבי אלעזרהנכם מוזמנים לשיחת התחזקות והכנה לקראת הימים הנוראים

ביום בריאת העולם כה’באלול ויומא דהילולא דרבי אלעזר

בישוב אור הגנוז עם ראש תנועת האומה

כבוד הרב הגאון מרדכי שיינברגר שליט”א בתוכנית : שיעור מרתק מעיניני היום והכנה לקראת הימים הבאים בדרך הפרד"ס, סעודת ההילולא, שירה וניגון

ביום שלישי כד באלול (11 לספט’ למינ’) בשעה 20:00

בחדר האוכל של בית הארחה

בישוב אור הגנוז עם ראש תנועת האומה

כבוד הרב הגאון מרדכי שיינברגר שליט”א בתוכנית : שיעור מרתק מעיניני היום והכנה לקראת הימים הבאים בדרך הפרד"ס, סעודת ההילולא, שירה וניגון

ביום שלישי כד באלול (11 לספט’ למינ’) בשעה 20:00

 

בחדר האוכל של בית הארחה

Leave a comment

You are commenting as guest.